nasza oferta

Pracownia projektowa KAPPA PROJEKT wykonuje opracowania w dziedzinie budownictwa hydrotechnicznego morskiego i śródlądowego oraz budownictwa inżynieryjnego. W ramach swojej działalności opracowujemy:

  • Projekty budowlane i wykonawcze
  • Ekspertyzy i orzeczenia techniczne
  • Koncepcje projektowe

Wykonywane przez nas projekty dotyczą obiektów nowoprojektowanych jak również istniejących, przewidzianych do remontu lub modernizacji.

Opracowywane projekty obejmują złożone przedsięwzięcia hydrotechniczne. Wykonywane ekspertyzy i orzeczenia dotyczą aktualnego stanu technicznego budowli wraz z określeniem niezbędnych środków zaradczych.

Wykonujemy także inwentaryzacje i okresowe przeglądy budowli hydrotechnicznych oraz inżynierskich.

Opracowujemy koncepcje programowo-przestrzenne dla nowych inwestycji, a także przebudowy istniejących obiektów celem zwiększenia ich parametrów eksploatacyjnych.

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze umieć stosować.

Johann Wolfgang Goethe

adres ul. Kołobrzeska 47A/1 80-391 Gdańsk
tel/fax +48 (58) 553 68 22
email biuro@kappaprojekt.pl