falochrony, umocnienia brzegów, bulwary

nabrzeża, pirsy, pomosty, przystanie jachtowe

śluzy, jazy, pochylnie

falochrony

Falochrony

Projektujemy falochrony osłaniające akweny portów i przystani morskich oraz rzecznych.

Projektowane falochrony wyposażamy w światła nawigacyjne wejściowe, mogą być także oświetlone latarniami, jeżeli mają stanowić jednocześnie nadwodny bulwar spacerowy.

Zasadniczo przy falochronach nie przewiduje się postoju statków lub jachtów, za wyjątkiem falochronów w portach i przystaniach jachtowych, gdzie od strony akwenu wewnętrznego projektujemy stanowiska dla dużych jachtów.

Poza projektami nowych falochronów opracowujemy projekty remontów i modernizacji fakochronów istniejących – najczęściej są to zagadnienia takie jak:


 • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących falochronów,
 • projekty modernizacji falochronów celem polepszenia ich funkcji osłonowej od falowania,
 • projekty przebudowy falochronów celem dostosowania ich do funkcji postojowych dla dużych jachtów od strony akwenu portowego,
 • projekty umocnienia dna wzdłuż falochronu celem zabezpieczenia przeciw erozji dennej,
 • projekty remontu świateł wejściowych na głowicach falochronów,
 • inne adaptacje dla nowych zamierzeń Inwestora.
umocnienia brzegów

Umocnienia brzegów

Projektujemy umocnienia brzegów morskich i rzecznych oraz umocnienia śródlądowych zbiorników wodnych.

Budowle te stabilizują linię brzegową przeciw abrazji i erozji, a także zabezpieczają przyległe tereny. Wzdłuż projektowanych umocnień brzegowych przewidujemy często pasmo komunikacyjne, pełniące rolę ciągu spacerowego – całość pełni wówczas rolę bulwaru nadwodnego.

Poza projektami nowych umocnień brzegowych opracowujemy projekty remontów i modernizacji istniejących umocnień brzegów – najczęściej są to zagadnienia takie jak: • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących umocnień brzegowych,
 • projekty remontu lub przebudowy umocnień brzegowych dla zwiększenia ich stateczności, w tym podwyższania konstrukcji istniejących umocnień,
 • projekty likwidacji uszkodzeń, wyrw i osuwisk powstałych po szkodach sztormowych lub po powodziach,
 • inne adaptacje dla zaistniałych potrzeb.
bulwary nadwodne

Bulwary nadwodne

Projektujemy bulwary nadwodne, nad brzegami rzek i jezior, które pełnią rolę umocnień brzegowych i jednocześnie nadwodnych ciągów spacerowych.

Często wzdłuż projektowanego bulwaru przewidujemy małą architekturę.

Poza projektami bulwarów nadwodnych opracowujemy projekty remontów i modernizacji bulwarów – najczęściej są to zagadnienia takie jak:
 • projekty zabudowy turystycznej wzdłuż bulwaru, np. budowa wież widokowych
 • projekty remontu bulwaru nadwodnego wskutek uszkodzeń posztormowych,
 • projekty umocnienia dna wzdłuż bulwaru,
 • inne adaptacje dla zaistniałych potrzeb.
PrzykładBulwar w Rewie