konstrukcje oporowe, zabezpieczenia głębokich wykopów

fundamenty specjalne, wzmacnianie podłoża

konstrukcje oporowe

konstrukcje oporowe

Projektujemy konstrukcje oporowe w postaci palisad i ścianek szczelnych oraz typowe mury oporowe.

Opracowujemy projekty konstrukcji oporowych w postaci palisad i ścianek szczelnych oraz typowe mury oporowe. W przypadku konstrukcji oporowych z palisad i ścianek szczelnych zakotwionych projektujemy dodatkowo ich zakotwienia w gruncie. Kątowe oraz masywne mury oporowe projektujemy jako posadowione bezpośrednio w gruncie lub na palach fundamentowych. Konstrukcje oporowe projektujemy bezpośrednio w gruncie lub na palach fundamentowych.
Opracowujemy również:

  • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących konstrukcji oporowych,
  • ekspertyzy i orzeczenia budowy nowych obiektów w sąsiedztwie istniejących konstrukcji oporowych.
zabezpieczenia głębokich wykopów

zabezpieczenia głębokich wykopów

Projektujemy zabezpieczenia głębokich wykopów w postaci stalowych ścianek szczelnych i żelbetowych palisad.

W zależności od głębokości wykopu oraz warunków gruntowo-wodnych opracowujemy projekty zabezpieczeń wykopów w postaci ścianek szczelnych wspornikowych oraz podpartych. Projektujemy ścianki szczelne rozpierane za pomocą stalowych rozpór wewnątrz wykopu oraz ścianki szczelne kotwione w gruncie za pomocą kotew iniekcyjnych.

Opracowujemy również:

  • orzeczenia o stateczności i wytrzymałości istniejących (zaprojektowanych) zabezpieczeń głębokich wykopów,
  • orzeczenia o możliwości wzmocnienia istniejących (zaprojektowanych) konstrukcji obudów wykopów.