nabrzeża, pirsy, pomosty, przystanie jachtowe

falochrony, umocnienia brzegów, bulwary

nabrzeża

Nabrzeża

Projektujemy nabrzeża pasażerskie dla statków białej floty, nabrzeża postojowe i przeładunkowe dla statków w portach oraz nabrzeża wyposażeniowe w stoczniach. Ponadto opracowujemy projekty nabrzeży dla przystani jachtowych.

Projektowane nabrzeża wyposażone są w sieci zasilające i oświetlenie, posiadają zagospodarowanie przyległego terenu oraz drogi dojazdowe. Nabrzeża przeładunkowe posiadają urządzenia dźwignicowe, torowe lub samojezdne oraz place składowe. Nabrzeża stoczniowe wyposażone są dodatkowo w media specjalistyczne: acetylen, tlen, sprężone powietrze. Nabrzeża postojowe dla jachtów żaglowych i motorowych wyposażamy w stanowiska postojowe usytuowane bezpośrednio przy nabrzeżu lub przy Y-bomach.

Poza projektami nowych nabrzeży opracowujemy projekty remontów i modernizacji istniejących nabrzeży. Najczęściej są to zagadnienia takie jak:

 • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących nabrzeży,
 • analizy zwiększenia głębokości eksploatacyjnej przy nabrzeżach dla postoju lub przeładunku statków o większym zanurzeniu,
 • projekty wzmocnienia istniejących nabrzeży dla zainstalowania cięższych żurawi przeładunkowych,
 • analiza zwiększenia obciążenia użytkowego nabrzeży bez wzmacnienia ich konstrukcji,
 • projekty umocnień dna przy nabrzeżach dla przyjmowania statków z napędem lub/i sterami strugowodnymi,
 • inne adaptacje dla nowych zamierzeń Inwestora.
PrzykładNabrzeże Motławy
pirsy

Pirsy

Projektujemy pirsy pasażerskie dla statków białej floty, pirsy postojowe i przeładunkowe dla statków w portach oraz pirsy wyposażeniowe w stoczniach. Ponadto opracowujemy projekty pirsów w przystaniach jachtowych.

Projektowane pirsy wyposażone są w sieci zasilające i w oświetlenie. Pirsy przeładunkowe wyposażone są ponadto w urządzenia dźwignicowe, torowe lub samojezdne. Pirsy stoczniowe wyposażone są dodatkowo w media specjalistyczne: acetylen, tlen, sprężone powietrze.

Poza projektami nowych pirsów opracowujemy projekty remontów i modernizacji istniejących pirsów – najczęściej są to zagadnienia takie jak:


 • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących pirsów,
 • analizy zwiększenia głębokości eksploatacyjnej przy pirsie dla postoju/przeładunku statków o większym zanurzeniu,
 • projekty wzmocnienia konstrukcji istniejących pirsów dla zainstalowania cięższych żurawi przeładunkowych,
 • projekty umocnień dna przy pirsach dla przyjmowania statków z napędem lub/i sterami strugowodnymi,
 • inne adaptacje dla nowych zamierzeń Inwestora.
pomosty

Pomosty

Projektujemy pomosty pasażerskie dla statków białej floty, pomosty postojowe i przeładunkowe dla statków w portach oraz pomosty wyposażeniowe w stoczniach. Ponadto opracowujemy projekty pomostów w przystaniach jachtowych.

Projektowane pomosty wyposażone są w sieci zasilające i oświetlenie. Pomosty przeładunkowe wyposażone są dodatkowo w urządzenia przeładunkowe torowe lub samojezdne oraz place składowe. Pomosty stoczniowe wyposażamy w media specjalistyczne: acetylen, tlen, sprężone powietrze. Pomosty w przystaniach dla jachtów żaglowych i motorowych najczęściej są pomostami pływającymi, do których bezpośrednio lub za pomocą Y-bomów cumują jachty.

Poza projektami nowych pomostów opracowujemy projekty remontów i modernizacji pomostów istniejących – najczęściej są to zagadnienia takie jak:

 • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących pomostów,
 • analizy zwiększenia głębokości eksploatacyjnej przy pomoście dla umożliwienia postoju/przeładunku statków o większym zanurzeniu,
 • projekty wzmocnienia konstrukcji istniejących pomostów dla zainstalowania cięższych żurawi przeładunkowych,
 • projekty umocnienia dna przy pomoście - dla statków z napędem lub/i sterami strugowodnymi,
 • projekty stanowisk podnoszenia z wody i opuszczania na wodę małych jednostek pływających (jachtów, kutrów)
 • inne adaptacje dla nowych zamierzeń Inwestora.
PrzykładPomost w Jastarni