o firmie

Pracownia projektowa KAPPA PROJEKT wyodrębniła się z Biura Projektów Budownictwa Morskiego w 1993 roku.

Główną działalnością pracowni jest wykonywanie dokumentacji projektowych z dziedziny budownictwa hydrotechnicznego i inżynieryjnego – do uzyskania pozwolenia na budowę.

Powyższe realizujemy w oparciu o specjalistyczną wiedzę oraz osiągnięte długoletnie doświadczenie.

Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcze do wykonywania ekspertyz i orzeczeń w dziedzinie budownictwa morskiego oraz śródlądowego.

Współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin budownictwa, a w przypadku szczególnie złożonych zagadnień odnosimy się do opinii doświadczonych specjalistów z Politechniki Gdańskiej i Instytutu Morskiego.

Jesteśmy dystrybutorem oprogramowania geotechnicznego forGeo służącego do projektowania pali fundamentowych.

adres ul. Kołobrzeska 47A/1 80-391 Gdańsk
tel/fax +48 (58) 553 68 22
email biuro@kappaprojekt.pl