Budowa przystani jachtowej na zachodnim brzegu Wisły Śmiałej

data: 18.05.2011

BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ NA ZACHODNIM BRZEGU WISŁY ŚMIAŁEJ PRZY UL. PRZEŁOM W GDAŃSKU

Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Usługowe JABO
Zlecający:  Przedsiębiorstwo Usługowe JABO
Tytuł opracowania:  Koncepcja programowo-przestrzenna budowy przystani jachtowej na zachodnim brzegu Wisły Śmiałej przy ul. Przełom w Gdańsku

Zakres opracowania:
Rejon pod zabudowę omawianej przystani jachtowej znajduje się w rejonie Górek Zachodnich w odległości 350 m na północ od zachodniego cypla rozwidlenia Wisły Śmiałej i Martwej Wisły. Brzeg rzeki posiada w tym rejonie dawne umocnienie typu skarpowego, wyłożone kamiennymi blokami opartymi na drewnianej palisadzie, z rzędną +1,50 do +2,20 m Kr.

Wzkonana koncepcja zakłada budowę stanowisk dla 45 jednostek żaglowych i motorowych o długości w trzech grupach: 5÷8m, 8÷m i 12÷16m oraz dodatkowo dla 3÷4 jednostek o długości do 24 m. Uwzględniając potrzebę osłony stanowisk cumowniczych na akwenie Wisły Śmiałej zaprojektowano dwa falochrony północny i południowy, wychodzące na wodę na odlegość 80 m, każdy o kształcie łukowym w planie z wejściem o szerokości 25 m.
Cumowanie jachtów przewidziano zarówno przy dwóch środkowych pomostach (stałych lub alternatywnie pływających) każdy o długości 50 m oraz po wewnętrznej stronie obu falochronów. Głębokość eksploatacyjna dla akwenu przystani wynosi -4,0 m. Dla małych i średnich jachtów przewidziano uchylny pomost pływający.            
Całkowita długość zabudowy hydrotechnicznej wzdłuż linii brzegowej wyniesie 165 mb. Poza pomostami i falochronami zaprojektowano skarpowe nabrzeże wzdłużbrzegowe na długości 150 m. Wszystkie obiekty hydrotechniczne wyposażone będą w urządzenia cumownicze, odbojowe, wyłazowe oraz w doprowadzenie wody i energii na stanowiska postojowe.
Wejście do przystani od strony Wisły Śmiałej wyposażone będzie w światła nawigacyjne usytuowane na głowicach obu falochronach; światło zielone i czerwone. Dodatkowo wykonany będzie tor podejściowy od toru wodnego na Wiśle Śmiałej do przystani.
W zakresie obiektów lądowych przewidziano budowę bosmanatu, sanitariatów, budynku usługowego, placu manewrowego, zespołu parkingowego oraz stanowisko dla podnoszenia i opuszczania jachtów. Przewidziano również część hotelowo-usługową i warsztaty – jako pomieszczenia adaptowane w istniejącym budynku i hali.

« wróc do listy realizacji