Budowa przystani żeglarskiej w miejscowości Osłonka

data: 17.02.2010

BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OSŁONKA

Inwestor: 
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Zlecający:  Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Tytuł opracowania:  Dokumentacja projektowa budowy przystani żeglarskiej w miejscowości Osłonka

Zakres opracowania:
W rejonie ujścia rzeki Szkarpawa do Zalewu Wiślanego zaprojektowano:
a) Budowę pomostu cumowniczo-rekreacyjnego wzdłuż prawego brzegu Szkarpawy. Pomost na palach o konstrukcji całkowicie drewnianej, pokład szerokości 2,5m (część cumownicza) i 5,8m (część rekreacyjna) na rzędnej +1,0 m npm, oświetlony, z punktami poboru wody i energii. Wystające ponad pokład głowice pali jako pachoły cumownicze, ściana odbojowa z bali drewnianych.
b) Odbudowę wału przeciwpowodziowego. Wypełnienie kawern w korpusie z uszczelnieniem gliną, wyprofilowanie z odarniowaniem obu skarp 1:2, dodatkowo u podstawy wału nowa dwurzędowa palisada drewniana z wypełnieniem walcami faszynowymi.
c) Podczerpanie dna w rejonie podejścia z toru wodnego do przystani, umocnienie dna w obrębie przystani. Materace siatkowo-kamienne typu Reno o szerokości 4,0 m z walcem siatkowo-kamiennym u podstawy. Całość na geowłókninie separacyjnej.
d) Drewniane legarowe schody wejścia na koronę wału tj. do rzędnej +2,50m npm i zejścia na teren lądowy przystani, gdzie zaprojektowano:
Parterowy budynek obsługi przystani o konstrukcji tradycyjnej z cegły na żelbetowych palach, wiatę biesiadną, pole namiotowe, miejsca parkingowe, boisko do piłki plażowej, drogę wewnętrzną z włączeniem do drogi gminnej i ogrodzenie terenu lądowego.

« wróc do listy realizacji