Zespół Elektrociepłowni Gdańsk II

data: 29.05.2000

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSK II

Inwestor: 
Zespół Elektrociepłowni Gdańsk II
Zlecający:  Zakład Usług Podwodnych i Hydrotechnicznych \\\"NEPTUN\\\"
Tytuł opracowania:  Projekt budowlany remontu ujęcia wody chłodzącej dla ECII Gdańsk

Zakres opracowania:
Komora ujęcia wody dla głębokości wody w kanale dopływowym 6,5 m, rzędna na progu wlotowym -5,6 m npm. Szerokość światła wlotu 2x2,0 = 4,0m. Zasuwy dwudzielne o wysokości 2 x 3,0=6,0m. Brzegi kanału obudowane pionowymi ścianami oporowymi.
Projekt obejmował wykonanie 2 par nowych zasuw (wykonanie warsztatowe) i odmulenie dna. Dodatkowo prace naprawcze ubytków na żelbetowych ścianach bocznych – reprofilacje przy czasowym wyłączeniu poboru wody. Wymiana zasuw przy roboczym podwieszeniu ich żurawiem samochodowym.

« wróc do listy realizacji