Falochron Zachodni w Porcie Łeba

data: 15.11.2000

FALOCHRON ZACHODNI W PORCIE ŁEBA

Inwestor: 
Urząd Morski w Słupsku
Zlecający:  SGS Supervise Poland
Tytuł opracowania:  Projekt budowlany modernizacji portu pasażerskiego w Krynicy Morskiej z dostosowaniem go do żeglugi promowej

Zakres opracowania:
Na skutek sztormu nastąpiło przegłębienie dna przy ścianie głowicy falochronu i wskutek długotrwałego silnego naporu nastąpiło jej częściowe zniszczenie. Głowicę przedłużanego falochronu zaprojektowano jako grodzę wypełnioną betonem i zwieńczoną żelbetową nadbudową.
Podczas sztormu - przed zabetonowaniem komory - erozja lokalna wytworzyła wokół grodzy głębokość -9,0 m, zdeformowała ściany grodzy i niemal całkowicie ją zniszczyła. Zjawisko to wystąpiło dwukrotnie, rok po roku.
Po analizie projektu i wykonaniu obliczeń sprawdzających stwierdzono, że budowla w zaistniałej sytuacji nie mogła zachować stateczności.

« wróc do listy realizacji