Hotel Radisson w Gdańsku

data: 20.07.2004

HOTEL RADISSON W GDAŃSKU

Inwestor: 
Hotel Radisson
Zlecający:  Aarsleff Sp. z o.o.
Tytuł opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy obudowy głębokiego wykopu roboczego pod fundamenty Hotelu Radisson w Gdańsku

Zakres opracowania:
Projektowany hotel jest usytuowany pomiędzy zabudową zabytkowych kamienic Starego Miasta w pobliżu Bramy Zielonej. Obrys fundamentów tworzy w planie wielobok o powierzchni rzutu około 2200m2. Poziom dna wykopu -0,80 m npm, teren średnio +4,50 m npm. Głębokość wykopu fundamentowego około 5,3m.
Jako obudowę wykopu zaprojektowano wspornikową stalową ściankę szczelną typu AZ38 oraz AZ36, sięgającą ostrzem do -10,5 m npm. Po usunięciu starych fundamentów, w dnie wykopu przewidziano żwirową warstwę odsączająca. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej wykonano igłofiltrami z siecią piezometrów obserwacyjnych.
W obrębie wykopu praca sprzętu ciężkiego (samochody wywrotki, spychacze, gąsienicowe kruszarki do betonu, wiertnica CFA, betoniarnie samochodowe Stetter). Obciążenie robocze od składowania materiałów wzdłuż korony ścianki 20 kN/m2.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowych budynków objętych ochroną konserwatorską przyjęto zapuszczanie ścianki szczelnej metodą bezudarową z wykorzystaniem urządzenia do hydraulicznego wciskania grodzic SILENT PILER GIKEN.

« wróc do listy realizacji