Kolektor deszczowy zlewni Potoku Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

data: 07.08.2002

KOLEKTOR DESZCZOWY ZLEWNI POTOKU BOHATERÓW MONTE CASSINO W SOPOCIE

Inwestor: 
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Sopocie
Zlecający:  Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Sopocie
Tytuł opracowania:  Projekt koncepcyjny wyprowadzenia wylotu kolektora deszczowego zlewni Potoku Bohaterów Monte Cassino w Sopocie pod plażą w stronę Zatoki Gdańskiej

Zakres opracowania:
Zlewnia Potoku Monte Cassino ma 138ha. Dopływ grawitacyjnie kolektorem przed plażą dla deszczu 5 letniego wynosi 2,9 m3/s.
Opracowano dwuwariantową koncepcję:
Wariant I –  komora spadowa z wyprowadzonym kolektorem 2 x Ø 1220 mm pod plażą i dalej pod dnem morza do żelbetowej komory wylotowej w kształcie walca, ze światłem ostrzegawczym. 
Wariant II –  komora spadowa z wyprowadzonym kolektorem o przekroju 2,5 x 2,0 m przez plażę i dalej po dnie morza do żelbetowej komory wylotowej w kształcie walca, ze światłem ostrzegawczym. Konstrukcja kolektora w postaci żelbetowego tunelu wspartego na palach ze stropem ponad poziomem morza. Po jego bokach i wokół głowicy wylotowej przewidziano palisadę z drewnianych pali i drewnianym pokładem. Omawiana konstrukcja miała pełnić równocześnie rolę małego mola, nawiązując do konstrukcji istniejącego sopockiego mola.

« wróc do listy realizacji