Nabrzeże Zwycięstwa, Przyslipowe i Skarpowe w Morskim Oddziale Straży Granicznej - Gdańsk Westerplatte

data: 08.12.2009

NABRZEŻE ZWYCIĘSTWA, PRZYSLIPOWE I SKARPOWE W MORSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ GDAŃSK WESTERPLATTE

Inwestor: 
Morski Oddział Straży Granicznej – Gdańsk Westerplatte
Zlecający:  Zakład Usług Podwodnych i Hydrotechnicznych NEPTUN - Gdynia
Tytuł opracowania:  Przegląd 5-letni Nabrzeża Zwycięstwa, Przyslipowego i Skarpowego w Morskim Oddziale Straży Granicznej – Gdańsk Westerplatte

Zakres opracowania:
Okresowy 5-letni przegląd stanu technicznego budowli hydrotechnicznych obejmował:
1) Nabrzeże Zwycięstwa – konstrukcja płytowa na żelbetowych palach prefabrykowanych, z podwodną skarpą odciążającą i tylną stalową ścianką szczelną. Głębokość eksploatacyjna -8,0 m – Stan nabrzeża dobry ze wskazaniem na drobne naprawy.
2) Nabrzeże Przyslipowe – konstrukcja płytowa na palach drewnianych z przednią drewnianą ścianką szczelną. Głębokość eksploatacyjna -3,0 m. – Stan nabrzeża dobry ze wskazaniem na drobne naprawy.
3) Nabrzeże Skarpowe – konstrukcja oczepowa na stalowej ściance szczelnej. Skarpa umocniona płytami żelbetowymi. Głębokość dna -4,0 m. Stan nabrzeża zły: ścianka szczelna w linii wody częściowo skorodowana, skarpa pozapadana, grunt pod płytami wypłukany. Zostało wyłączone z eksploatacji, wymaga zasadniczego remontu.

« wróc do listy realizacji