Obiekty regulacyjne prawego odcinka rzeki Wisły w rejonie Janowa

data: 29.10.1999

OBIEKTY REGULACYJNE PRAWEGO ODCINKA RZEKI WISŁY W REJONIE JANOWA

Inwestor: 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zlecający:  Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezji i Kartografii w Gdańsku
Tytuł opracowania:  Ocena bieżącego stanu obiektów regulacyjnych prawego odcinka rzeki Wisły w rejonie Janowa

Zakres opracowania:
Budowlami regulacyjnymi na odcinku rzeki Wisły w rejonie Janowa są ostrogi faszynowo-kamienne. Na rozważanym 2 km odcinku kilka ostróg było przerwanych, z ostrogi nr 9 pozostała jedynie nasada.
Niebiezbiecznym zjawiskiem jest znaczna erozja brzegu z przegłębionym o 3,3m do 4,0m dnem przy ostrogach nr 8 i 9 gdzie odległość do podstawy wału przeciw powodziwego wynosi zaledwie 1m. Natomiast od ostrogi nr 6 w górę rzeki występuje strefa akumulacji, która wytworzyła dwie rozległe łachy około 0,3m ponad średnią wodę.
Zaproponowano rozwiązanie polegające na połączeniu głowic erodowanych ostróg tamą podłużną, o podobnej konstrukcji jak ostrogi. Wówczas ostrogi pełniłyby rolę poprzeczek zamulnikowych.

« wróc do listy realizacji