Port pasażerski w Krynicy Morskiej

data: 24.04.2001

PORT PASAŻERSKI W KRYNICY MORSKIEJ

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Urząd Morski w Gdyni
Tytuł opracowania:  Projekt budowlany modernizacji portu pasażerskiego w Krynicy Morskiej z dostosowaniem go do żeglugi promowej

Zakres opracowania:
Projekt obejmował budowę stanowiska dla promu pasażersko-samochodowego przy istniejącym pirsie pasażerskim statków białej floty.
Zaprojektowano stanowisko o konstrukcji typu płytowego, na żelbetowych palach, ze stalową ścianką szczelną Larssen i wnęką na klapę promu. Głębokość dna docelowa 3,5 m. Stanowisko promu oświetlone oraz wyposażone w czynniki poboru energii i wody, w urządzenia cumownicze i odbojowe o dużej absorpcji energii.
Wzdłuż istniejącego pirsu zaprojektowano ścianę odbojową na stalowych palach rurowych oraz dalbę narożną. Dno na stanowisku promowym umocniono materacami typu Reno, umocnienie brzegu na skrzydle zachodnim dochodzące do wału przeciw powodziowego.
Dodatkowo zaprojektowano przepompownię wód deszczowych o wydajności 16 l/s. oraz nową drogę dojazdową od ul. Gdańskiej do stanowiska promowego, ze stanowiskami postojowymi.

« wróc do listy realizacji