Przebudowa Falochronu Południowego w Basenie Żeglarskim w Gdyni

data: 14.05.2012

PRZEBUDOWA FALOCHRONU POŁUDNIOWEGO W BASENIE ŻEGLARSKIM W GDYNI

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Urząd Morski w Gdyni
Tytuł opracowania:  Zamienny projekt budowlany przebudowy Falochronu Południowego w Basenie Żeglarskim w Gdyni

Zakres opracowania:
Falochron Południowy w Basenie Żeglarskim w Gdyni (Gdyńska Marina) posiada konstrukcję palisadową, w formie grodzy z pali drewnianych, z wypełnieniem kamiennym i z żelbetową nadbudową, której parapet podmorski sięga rzędnej +2,50 m npm. Długość falochronu wynosi L=191 m.

Wykonany przez Kappa Projekt w 1996 r. projekt przewidywał rozbiórkę części nadwodnej i wykonanie stalowej ścianki szczelnej w formie wydłużonej grodzy, z żelbetową poszerzoną do 8,0 m nadbudową i podwyższonym parapetem nadwodnym do +2,70 m npm. Przy falochronie przewidziano odtworzenie stanowisk postojowych dla jachtów do 16 m długości, z punktami poboru wody i energii. Na całej długości przewidziano nowe urządzenia cumownicze i odbojowe. Na głowicy (po rozbiórce budynku dawnego bosmanatu) przewidziano ponowne zainstalowanie światła nawigacyjne czerwonego. Dno wokół głowicy umocnione workami z geotkaniny wypełnionymi piaskiem. Ponadto oświetlenie falochronu latarniami wzdłuż parapetu wysokiego.

Falochron Południowy wybudowano w 1936 roku, odremontowano według nieznanej dokumentacji w 1945 r.
Obecnie podczas wykonywania remontu tego falochronu na etapie robót odkrywkowych napotkano na istniejące, nieudokumentowane zalegające podziemne dawne konstrukcje w części nasadowej falochronu – co wymagało projektowych zmian w zakresie:
1) Rozwiązanie zamienne dla wysokiego muru oporowego na stalowej ściance szczelnej – umożliwiono szerokie 14m przejście od mariny na plażę: zaprojektowano żelbetową ławę teową posadowioną bezpośrednio w gruncie pod powierzchnią terenu plaży.
2) Rozwiązanie zamienne dla niskiego muru oporowego oddzielającego nawierzchnię przy Nabrzeżu Młodych Żeglarzy od nawierzchni prowadzącej na falochron – zrezygnowano z murka i zaprojektowano jednolite poszerzenie całej nawierzchni u nasady falochronu z nadaniem jednolitego spadku i jej odwodnieniem do korytka systemu ACOdrain.
3) Rozwiązanie zamienne dla narożnika: nasada falochronu południowego/mur oporowy przy plaży – ujednolicono ten narożnik nadając mu charakter w nawiązaniu do istniejącego wysokiego muru oporowego wzdłuż plaży, rezygnując ze stalowej ścianki szczelnej wobec odkrycia zalegającej szerokiej ławy podziemnej w tym miejscu.
Wykonano Orzeczenie techniczne dotyczące stanu istniejącego drewnianego pomostu w rejonie dawnego budynku bosmanatu. Stwierdzono wyeksploatowanie elementów konstrukcji starego pomostu (zarówno pali, kleszczy, śrub łączących jak i pokładu), a stąd zdecydowano o wyłączeniu go z eksploatacji.
Ponadto wobec nowych warunków nawigacyjnych przyjętych dla rozbudowywanej mariny (powstanie nowej wewnętrznej obrotnicy) zdecydowano o nie odtwarzaniu pomostu lecz o jego całkowitej rozbiórce – w pobliżu istniejącego stałego pomostu ustawiony będzie nowy pomost pływający.

« wróc do listy realizacji