Remont falochronu Południowego oraz Wschodniego w Basenie Żeglarskim w Gdyni

data: 09.08.2006

REMONT FALOCHRONU POŁUDNIOWEGO ORAZ WSCHODNIEGO W BASENIE ŻEGLARSKIM W GDYNI

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Urząd Morski w Gdyni
Tytuł opracowania:  Projekt budowlany na remont-przebudowę falochronu Południowego oraz Wschodniego w Basenie Żeglarskim w Gdyni

Zakres opracowania:
Oba falochrony stanowiące obudowę osłonową Basenu Żeglarskiego wybudowano w 1936 roku, odremontowano w 1945 r. Zarówno falochron wschodni jak i południowy w dotychczasowym stanie technicznym wymagały zasadniczego remontu.
FALOCHRON WSCHODNI o konstrukcji typu skrzyniowego, posadowiony na rzędnej -7,0 m npm, mur nadwodny sięga +2,95 m npm. Długość falochronu wynosiła 162 m, po przedłużeniu o 75 m, Lc = 237 m. Przy falochronie zaprojektowano 3 stanowiska postojowe dla statków żaglowych, z punktami poboru wody i energii, nową nawierzchnię. Na odcinku istniejącym zaprojektowano naprawę ubytków (metodą reprofilacji) oraz sklejenie pęknięć (metodą iniekcji), podwyższenie parapetu nadwodnego do +3,3 m npm. Odcinek przedłużony w postaci stalowej ścianki szczelnej w formie wydłużonej grodzy, z żelbetową nadbudową również podwyższoną. Wokół głowicy umocnienie dna workami z piaskiem. Na całej długości nowe urządzenia cumownicze i odbojowe. Na głowicy światło nawigacyjne zielone. Oświetlenie falochronu. Dodatkowo w części przedłużonej stanowisko dla Straży Granicznej.
FALOCHRON POŁUDNIOWY o konstrukcji palisadowej drewnianej sięgającej do -9,0 m npm wypełnionej kamieniem, z żelbetową nadbudową i parapetem na +2,50 m npm. Długość falochronu wynosiła 191 m. Zaprojektowano rozbiórkę części nadwodnej i wykonanie obwodowej stalowej ścianki szczelnej w formie wydłużonej grodzy, z żelbetową poszerzoną nadbudową i podwyższonym parapetem nadwodnym do +2,70 m npm. Przy falochronie przewidziano odtworzenie stanowisk postojowych dla jachtów do 16 m długości, z punktami poboru wody i energii. Na całej długości zaprojektowano nowe urządzenia cumownicze i odbojowe. Na głowicy po rozbiórce dawnego bosmanatu światło nawigacyjne czerwone. Wokół głowicy umocnienie dna workami z piaskiem. Oświetlenie falochronu.

« wróc do listy realizacji