Remont fundamentu żurawia na nabrzeżu w Porcie Władysławowo

data: 15.03.2010

REMONT FUNDAMENTU ŻURAWIA ZSXL-2000/3EE NA NABRZEŻU W PORCIE WŁADYSŁAWOWO

Inwestor: 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
Zlecający:  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
Tytuł opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy remontu fundamentu żurawia ZSXL-2000/3ee na nabrzeżu w Porcie Władysławowo

Zakres opracowania:
Stanowisko istniejącego żurawia do podnoszenia i opuszczania na wodę jednostek ratownictwa morskiego usytuowane jest w sekcji narożnej pomiędzy Falochronem Zachodnim a Nabrzeżem Południowym. Konstrukcja sekcji płytowa na żelbetowych palach prefabrykowanych, ze stalową ścianka szczelną. Rzędna dna -4,0 m npm, rzędna korony +1,80 m npm.
Obecnie na stanowisku żurawia o napędzie ręcznym i wielkości momentu M=58 kNm zamierza się posadowić nowy żuraw o napędzie elektrycznym i wielkości momentu M = 99 kNm.
Przeprowadzona analiza stateczności i wytrzymałości sekcji fundamentowej żurawia pozwoliły na zaprojektowanie posadowienia nowego żurawia w tym samym miejscu bez wzmacniania konstrukcji nadbudowy poprzez zastosowanie śrub kotwiących trzon żurawia 8Ø30 mm. Długość śrub 900mm, stal klasy 5.8, wklejane na żywicę uretanowo-metakrylową typu HVU, w wywierconych uprzednio otworach Ø35 mm.

« wróc do listy realizacji