Remont Nabrzeża Południowego, Gdyńskiego i Szczecińskiego w Porcie Darłowo

data: 30.03.2010

REMONT NABRZEŻA POŁUDNIOWEGO, GDYŃSKIEGO I SZCZECIŃSKIEGO W PORCIE DARŁOWO

Inwestor: 
Urząd Miasta Darłowo
Zlecający:  Urząd Miasta Darłowo
Tytuł opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy na remont Nabrzeża Południowego, Gdyńskiego i Szczecińskiego w Porcie Darłowo

Zakres opracowania:
Nabrzeża Południowe, Gdyńskie i Szczecińskie tworzą południową i zachodnią obudowę Basenu Przemysłowego w Porcie Darłowo, wybudowanego przed blisko 100 laty. Nabrzeża Południowe i Gdyńskie stanowią konstrukcję z betonowego masywnego muru oporowego wspartego na palach drewnianych, z drewnianą ścianką szczelną i z zakotwieniem stalowymi ściągami do drewnianych tarcz kotwiących. Nabrzeże Szczecińskie jest typu oczepowego na stalowej ściance szczelnej, kotwionej stalowymi ściągami do żelbetowych tarcz kotwiących. Wykonana bieżąca Inwentaryzacja i Orzeczenie stanu technicznego tych nabrzeży wykazały na nieodzowną potrzebę ich remontu. Ponadto wykonano Analizę nawigacyjną rejonu Basenu Przemysłowego wraz z obrotnicą (D=110 m, Ht=6,0 m).

1) Dla Nabrzeża Południowego o długości L = 41 mb zaprojektowano:
Częściową rozbiórkę istniejącej nadbudowy, zapuszczenie stalowej ścianki szczelnej PU 18 połączonej poszerzonym oczepem i płytą (beton C35/45, XS3) z istniejącą nadbudową o rzędnej +2,20 m npm (+1,20 m npm w części obniżonej). Nowa szerokość nadbudowy wyniesie 3,0 m, przewierty Ø150 mm w istniejącej nadbudowie, osadzenie i zakotwienie stalowej ścianki stałymi kotwami gruntowymi (żerdzie typu SAS St950/1050, iniekcja nachylonych buław kotwiących o długości L=8,0 m – nośność kotwy Rd = 520 i 540 kN, podwójne zabezpieczenie antykorozyjne). Podwodny zasyp piaszczysty pomiędzy istniejącą rozszczelnioną ścianką drewnianą a nową stalową ścianką szczelną. Montaż elementów wyposażenia i odtworzenie przyległej nawierzchni DOR = 20 kN/m2.

2) Dla Nabrzeża Gdyńskiego o długości L = 202 mb zaprojektowano:
Częściową rozbiórkę istniejącej nadbudowy, zapuszczenie stalowej ścianki szczelnej PU 18 połączonej poszerzonym oczepem i płytą (beton C35/45, XS3) z istniejącą nadbudową o rzędnej +2,20 m npm. Nowa szerokość nadbudowy wyniesie 3,0 m, przewierty Ø150 mm w gruncie, zakotwienie stalowej ścianki stałymi kotwami gruntowymi (żerdzie typu SAS St950/1050, iniekcja nachylonych buław kotwiących o długości L=8,0 m – nośność kotew Rd = 550 i 520 kN, podwójne zabezpieczenie antykorozyjne). Podwodny zasyp piaszczysty pomiędzy istniejącą rozszczelnioną ścianką drewnianą a nową stalową ścianką szczelną. Montaż elementów wyposażenia i odtworzenie przyległej nawierzchni DOR = 20 kN/m2.

3) Dla Nabrzeża Szczecińskiego o długości L = 153 mb zaprojektowano:
Całkowitą rozbiórkę istniejącego oczepu na stalowej ściance szczelnej, wykonanie nowego poszerzonego oczepu szerokości 1,0 m (beton C35/45, XS3) o rzędnej +2,20 m npm. Przewierty Ø150 mm w gruncie, zakotwienie stalowej ścianki stałymi kotwami gruntowymi (żerdzie typu SAS St950/1050, iniekcja nachylonych buław kotwiących o długości L=8,0 m – nośność kotew Rd = 440 i 410 kN, podwójne zabezpieczenie antykorozyjne). Kamienny zasyp odciążający istniejącą ściankę szczelną, montaż elementów wyposażenia i odtworzenie przyległej nawierzchni DOR = 20 kN/m2.

Na Nabrzeżu Szczecińskim pozostawiono istniejącą stalową ściankę szczelną uwzględniając jej nośność przy jednoczesnym jej odciążeniu (zasyp odciążający) i zakotwieniu stałymi kotwami gruntowymi. Na Nabrzeżu Gdyńskim i Południowym pozostawiono drewnianą, rozszczelnioną ściankę i przyjęto wykonanie nowej stalowej ścianki szczelnej oraz jej zakotwienie stałymi kotwami gruntowymi. Ścianka szczelna z uwagi na urządzenia przeładunkowe na nabrzeżach oraz zabytkowe spichlerze będzie pogrążana metodą wciskania.
Zarówno lokalne spłycenia jak i przegłębienia występujące przy nabrzeżach będą wyrównane (podczerpanie spłyceń oraz zasypanie przegłębień) do głębokości technicznej Ht = -5,0 m przy Nabrzeżu Szczecińskim i Gdyńskim oraz -3,5 m przy Nabrzeżu Południowym.

« wróc do listy realizacji