Remont nabrzeży w Basenie Oddziału Technicznego w Elblągu

data: 09.01.2012

REMONT NABRZEŻY W BASENIE ODDZIAŁU TECHNICZNEGO W ELBLĄGU

Inwestor:  Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Urząd Morski w Gdyni
Tytuł opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy remontu nabrzeży w Basenie Oddziału Technicznego w Elblągu

Zakres opracowania:
Basen OT usytuowany jest przy rzece Elbląg w Elblągu. Obudowę basenu postojowo-przeładunkowego stanowią niskie nabrzeża typu oczepowego o rzędnej +1,0 m Kr, przebiegające na długości Lc=145mb. Konstrukcja nabrzeży oczepowa, ze stalową wspornikową ścianką szczelną i żelbetowym oczepem. Wzdłuż nabrzeży niskich przebiega betonowa nawierzchnia i umocniona skarpa z płyt betonowych. Za nabrzeżami wysokimi o rzędnej +1,50 m Kr znajduje się utwardzony plac postojowo-przeładunkowy o powierzchni F=580m2, wykonany z dylatowanych płyt żelbetowych. Ponadto w obrębie basenu znajduje się slip użytkowany dawniej dla jednostek pływających Urzędu Morskiego. Obecnie relacje opuszczania i podnoszenia jednostek realizowane są przy pomocy samojezdnego żurawia.

Po analizie stanu technicznego istniejącej zabudowy hydrotechnicznej i obecnych potrzebach eksploatacyjnych w Bazie OT ustalono, że zakres projektowanego remontu obejmować będzie następujące grupy robót:
1) Rozbiórka starych nawierzchni wokół basenu i na placu postojowo-przeładunkowym oraz usunięcie słabonośnego gruntu spod tych nawierzchni do poziomu zwierciadła średniej wody.
2) Wykonanie zasypu odciążającego za ścianką szczelną z wbudowanego tam kamienia, powyżej zasyp z pospółki do poziomu pod nowe nawierzchnie.
3) Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż nowej nawierzchni wokół nabrzeży niskich z jednostronnym bocznym spadkiem do korytka w systemie ACO-drain, z odprowadzeniem wód opadowych 3 wylotami kd 110 do basenu (po uprzednim podczyszczeniu: osadnik, separator i zawór zwrotny).
4) Wykonanie odwodnienia liniowego pośrodku dwuspadowej nowej nawierzchni placu postojowo-przeładunkowego do korytka w systemie ACO-drain, z włączeniem wód opadowych kolektorem kd 160 do istniejącego kolektora kd 200 wychodzącego do basenu (po uprzednim podczyszczeniu: osadnik, separator i zawór zwrotny).
5) Wykonanie nowej betonowej nawierzchni wokół basenu.
6) Wykonanie nowej żelbetowej nawierzchni na placu postojowo-przeładunkowym.
7) Likwidacja starego, nieużytkowanego slipu w Nabrzeżu Zachodnim i wykonanie na tym odcinku konstrukcji analogicznej jak obecne nabrzeże oczepowe (stalowa wspornikowa ścianka szczelna z żelbetowym oczepem.
8) Odtworzenie utwardzonej betonowej skarpy i korony wału wokół basenu.
9) Jednolicenie na wszystkich nabrzeżach: pachołów cumowniczych, odbojnic, drabinek wyłazowych, kół ratunkowych.
10) Podczerpanie dna w basenie do wymaganej głębokości eksploatacyjnej, w tym likwidacja występujących lokalnych przegłębień w dnie basenu.

« wróc do listy realizacji