Stacja pomp Osłonka

data: 10.07.2002

STACJA POMP OSŁONKA

Inwestor: 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
Zlecający:  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
Tytuł opracowania:  Projekt budowlany remontu stacji pomp Osłonka. Część II – projekt wzmocnienia fundamentów suwnicy

Zakres opracowania:

Część I – projekt wzmocnienia oraz uszczelnienia obiektów budowlanych.

Obiekt istniejącej przepompowni jest konstrukcji monolitycznej, żelbetowej o wymiarach w rzucie: 15,5 x 18,0m. Różnica poziomów wód górnej i dolnej wynosi 3,0m. Wydajność zainstalowanych pomp: 3x6,5 m3/s, napęd 2 silnikami elektrycznymi i 1 spalinowym, każdy o mocy 480 kW.
Zaprojektowano wykonanie iniekcyjnego uszczelnienia kawern w gruncie pod płytą fundamentową, wzmocnienie skrzydeł przyczółków, wykonanie nowych skrzydeł przed komorami wlotowymi ze wspornikowej stalowej ścianki szczelnej i zasypem odciążającym, reprofilację betonu na ścianach przyczółków i filarach (zamieniona w trakcie budowy na płaszcz betonowy wzmocniony siatką stalową w stalowych szalunkach).   
Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię wraz z jej odwodnieniem kamiennymi korytami zlewnymi do kanału.
Dodatkowym zagadnieniem było zaprojektowanie wzmocnienia spękanych fundamentów suwnicy w hali pomp.

Część II – projekt wzmocnienia fundamentów suwnicy.

Fundament z suwnicą zlokalizowany jest w maszynowni przepompowni, gdzie zainstalowana jest suwnica pomostowa o udźwigu 50 kN. Konstrukcja estakady suwnicy, żelbetowa, wsparta bezpośrednio na płycie fundamentowej hali. Po wieloletniej eksploatacji belki podsuwnicowe uległy zarysowaniu, a podczas wymiany agregatu pomp belki pękły.
Po analizie zaprojektowano: wypełnienie stwierdzonych kawern pod płytą pompowanym betonem, wstawienie stalowych słupów (z regulacją ich wysokości) pod miejscami pęknięć belek, iniekcyjne sklejenie pęknięć w belkach za pomocą żywic i iniekcyjne zamknięcie pozostałych rys.

« wróc do listy realizacji