Stanowisko prób żurawi okrętowych Mc Gregora w Gdańskiej Stoczni Remontowej

data: 11.02.2004

STANOWISKO PRÓB ŻURAWI OKRĘTOWYCH MC GREGORA W GDAŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ

Inwestor: 
Gdańsk Stocznia Remontowa
Zlecający:  Gdańsk Stocznia Remontowa
Tytuł opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy fundamentu stanowiska prób żurawi okrętowych Mc Gregora w Gdańskiej Stoczni Remontowej

Zakres opracowania:
Stanowisko dla prób żurawii Mc Gregora usytuowano obok pochylni Ostrawica IV. Próby żurawi okrętowych obejmują obciążanie cykliczne o wartości 600kN na ramieniu o wysięgu 40m, tj. momentem 24 000kNm.
Fundament zaprojektowano jako sztywną płytę żelbetową o grubości 2,4m, pośrodku w miejscu niszy na korpus żurawia o grubości 1,2m. Płyta w rzucie ośmioboczna o boku 12m, posadowiona na 56 żelbetowych prefabrykowanych palach, pionowych i w nachyleniu. Przyjęto układ pali symetryczny w dostosowaniu do sektora 360º pracy ramienia żurawia. Z uwagi na geologię i obciążenia zastosowano pale 40x40cm o długości 22 m (pale łączone systemowymi złączkami).
Mieszanka betonowa fundamentu indywidualnie projektowana (element wielkogabarytowy, woda gruntowa agresywna do betonu). Fundament wyposażony: w 4 blachownicowe łoża dla zamocowania korpusu żurawi, w przepusty dla kabli zasilających i pionowy kanał odwadniający.

« wróc do listy realizacji