Umocnienie brzegu Rewa

data: 09.05.2006

UMOCNIENIE BRZEGU REWA

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Urząd Morski w Gdyni
Tytuł opracowania:  Projekt budowlany umocnienia brzegu Rewa

Zakres opracowania:
Wyodrębniono dwa odcinki chronionego brzegu: wschodni i zachodni (podział w miejscu istniejącego pirsu). Brzeg po przerwaniu sztormowym został doraźnie umocniony narzutem kamiennym na odcinku wschodnim oraz zachodnim.
Umocnienie zaprojektowano na sztorm 100 letni.
Celem pełnego zabezpieczenia brzegu z przyległymi zabudowaniami przed działaniem sztormów przyjęto przebudowę umocnienia. Głównym elementem jest narzut kamienny, uzupełniony do wymaganego profilu. Na odcinku wschodnim (jednorodne podłoże piaszczyste) narzut kamienny u podstawy został podparty zagłębionym walcem gabionowym. Istniejącą skarpę ziemną pod narzutem kamiennym (roboczo zdjętym) uszczelniono płaszczem z gliny i iłu. Korona umocnienia na +3,80 m npm z betonowym obrzeżem, wzdłuż którego przewidziano utwardzony ciąg spacerowy.
Na odcinku zachodnim (gdzie zalega stosunkowo gruba warstwa torfu) u podstawy kamiennego narzutu wykonano żelbetową ławę oporową na żelbetowych palach prefabrykowanych. Uzupełniony narzut kamienny sięga rzędnej +2,50 m npm i opiera się o wbudowany żelbetowy, kątowy murek oporowy z odbijaczem fal, z koroną na +3,80 m npm. Bezpośrednio za murkiem oporowym po stronie lądu przewidziano utwardzony ciąg spacerowy.
Dodatkowo na odcinku wschodnim zaprojektowano fundament - żelbetowe ławy na żelbetowych palach prefabrykowanych, pod przyszłościowe widokowe plato. Na odcinku zachodnim zaprojektowano remont pochylni dla łodzi rybackich, drugą nową pochylnię dla łodzi sportowo-turystycznych oraz schody zejściowe z małym plato na górze.

« wróc do listy realizacji