Umocnienie brzegu Zatoki Gdańskiej w rejonie Oksywia

data: 11.07.2001

UMOCNIENIE BRZEGU ZATOKI GDAŃSKIEJ W REJONIE OKSYWIA

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Instytut Morski w Gdańsku
Tytuł opracowania:  Koncepcja remontu-odbudowy umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej w rejonie Oksywia

Zakres opracowania:
Inwentaryzacja i analiza istniejącego umocnienia brzegu na odcinku 2200 m od Jednostki Wojskowej na Oksywiu na północ - określiła potrzebę przeprowadzenia remontu tej konstrukcji.
W tym celu opracowano:
Wariant I – odtworzeniowy dla uszkodzeń (ubytków, spękań zapadnięć) istniejącej konstrukcji opaski
Wariant II – wykorzystanie istniejącej konstrukcji z jej modernizacją dla 50 letniej prognozy obejmujące:
- nadkucie i podwyższenie parapetu muru,
- uzupełnienie narzutu kamiennego,
- na odcinkach z drewnianą palisadą zwieńczenie jej żelbetowym podwyższonym oczepem.

« wróc do listy realizacji