śluzy, jazy, pochylnie

falochrony, umocnienia brzegów, bulwary

fundamenty specjalne, wzmacnianie podłoża

śluzy

Śluzy

Projektujemy remonty śluz dla statków i jachtów na rzekach oraz na kanałach.

Niemal zawsze występuje potrzeba uszczelnienia ścian bocznych i przyczółków śluz o konstrukcji murowanej (ceglanej lub kamiennych). Istniejące wrota śluz najczęściej są przeprojektowywane na otwierane mechanicznie, sterowane systemowo. Zakres projektowanych remontów śluz może obejmować poszczególne elementy budowli lub cały obiekt, nierzadko łącznie z budowlami towarzyszącymi.

Dodatkowo opracowujemy:
 • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących śluz,
 • projekty uszczelnienia i napraw ścian i korpusów głowy górnej i dolnej,
 • projekty stanowisk postojowych przed śluzami.
PrzykładŚluza w Przegalinie
jazy

Jazy

Projektujemy jazy piętrzące wodę w korytach rzek. Korpus jazu wyposażamy w zamknięcia ruchome lub projektujemy tzw. jazy stałe, bez zamknięć ruchomych.

Opracowujemy również projekty elementów dodatkowych przy jazach: przepławki dla ryb, przejścia (kładki), a także przejazdy (mosty jazowe). Dno przed jazem oraz poniżej spadu projektujemy jako umocnione i wyposażone w tzw. szykany do rozpraszania energii. Najczęściej zachodzi potrzeba remontu istniejących jazów, dla których opracowujemy projekty budowlane.

Dodatkowo opracowujemy: • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego stniejących jazów,
 • projekty umocnienia dna powyżej i poniżej jazu celem zabezpieczenia przeciw erozji dennej,
 • projekty remontu zamknięć jazowych
 • projekty remontu mostów nad jazami.
PrzykładJaz Szonowo
pochylnie

Pochylnie

Projektujemy pochylnie dla wyciągania z wody i opuszczania na wodę jednostek różnego typu.

Pochylnie mogą być wyposażone w tory wyciągowe. Projektowane pochylnie wyposażamy we własne mechanizmy wyciągowe lub w pojazd samochodowy służący do wyciągania jednostek pływających. Projektujemy także pochylnie przeznaczone dla małych statków, barek, kutrów, jachtów i łodzi sportowych. Opracowyjemy dodatkowo projekty pochylni ruchomych mocowanych do krawędzi nabrzeża, o ażurowej konstrukcji stalowej z pływakami wypornościowymi.

Poza projektami pochylni (stałych i pływających) opracowujemy projekty remontów i modernizacji pochylni istniejących. Najczęściej są to zagadnienia takie jak:


 • analiza możliwości przyjmowania większych jednostek pływających,
 • projekty remontu płyty nośnej (płyty dennej) istniejących pochylni,
 • projekty wymiany podtorzy na pochylniach,
 • projekty pochylni pływających dla jachtów i łodzi motorowych.